Bu alanda üniversitelerde yapılan projeler ile firmaların ürettikleri mikrodalga cihazlar tanıtılacaktır. Bu alan sayesinde sanayi-üniversite işbirliğinin yanında Türkiye'deki RF firmalarının tanıtılması amaçlanmıştır. Tanıtım belgesi hazırlanırken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gereklidir:

Firmalar için:

 • Dosya 4 sayfayı geçmemelidir.
 • Tanıtım belgesi firma tanıtımı değil, ürün tanıtımı olmalı.
 • Ürün hakkında teknik bilgi içermeli, ürün fotoğrafı kesinlikle bulunmalı. Ticari sır göz önünde tutularak cihazın kutulu değil devre yapısının fotoğrafının olması tercih sebebidir.
 • Fotoğraf boyutlarının 1MB'yi geçmemesi gerekir.

Üniversiteler için:

 • Dosya 4 sayfayı geçmemelidir.
 • Sistem ya da cihaz ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.
 • Proje hakkında fotoğraflar eklenmelidir.
 • Fotoğraf boyutlarının 1MB'yi geçmemesi gerekir.

Öğrenciler için:

 • Dosya 2 sayfayı geçmemelidir.
 • Projenin yayınlanması konusunda sorumluluk size aittir, gerekli izinlerin alınmış olduğunu düşüneceğiz.
 • Proje hakkında fotoğraf eklenmelidir.
 • Fotoğraf boyutlarının 1MB'yi geçmemesi gerekir.
 • Projede karşılaşılan zorluklar ya da öneriler diğer öğrenciler için çok faydalı olacaktır.

 

Önemli not: Bilgi için gönderilecek e-postaların firma (com, net vb) ya da üniversiteye (edu) kayıtlı bir e-posta adresinden gelmesi gereklidir. gmail, hotmail, yahoo gibi genel e-postalardan gelen mesajlar dikkate alınmayacaktır.